Naschoolse opvang

Partez biedt afhankelijk van de locatie en school van jouw kind Naschoolse opvang (NSO). Opvang is mogelijk vanaf 1x NSO in de week. Na schooltijd halen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend of met de auto uit school. Voor kinderen die met toestemming van de ouder zelfstandig naar de BSO mogen wordt een zelfstandigheidscontract opgesteld welke door ouder en kind worden ondertekend.

Wanneer de kinderen bij Partez aankomen gaat iedereen naar zijn eigen basisgroep waar de kinderen fruit en drinken krijgen aangeboden. Kinderen kunnen tijdens het tafelmoment hun verhaal kwijt over hun schooldag of over andere onderwerpen die hen bezighouden. Daarna mogen de kinderen kiezen of ze iets voor zichzelf gaan doen, bijvoorbeeld tekenen, puzzelen, bouwen, knutselen of een spelletje doen of deelnemen aan een georganiseerde activiteit/workshop. Kinderen worden gestimuleerd om mee te doen met groepsactiviteiten zoals sport en spel, kookworkshops en crea-activiteiten maar dit is nooit een verplichting.

Rond 17.00 uur hebben we weer een tafelmoment en krijgen de kinderen nogmaals iets te eten en te drinken aangeboden. Wanneer de kinderen ‘s middags vrij zijn van school en tijdens opvang in de vakanties en schoolsluitingsdagen wordt er tussen de middag een volledige maaltijd verzorgd.

naschoolseopvang Partez

Activiteitenaanbod in de vakantie en tijdens schoolsluitingsdagen

In de schoolvakanties en tijdens schoolsluitingsdagen werken we met een aangepast dagprogramma en worden de kinderen van de BSO actief, creatief en educatief beziggehouden. We maken uitstapjes naar speeltuinen, organiseren spelletjes, koken en bakken lekkere dingen, en doen aan sport. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de kinderen, en luisteren naar hun inbreng. Het moet voor iedereen een leuke dag worden! Voor het maken van uitstapjes wordt van tevoren toestemming aan de ouder gevraagd! Alleen wanneer de ouder schriftelijk toestemming geeft voor het maken van uitstapjes kan het kind mee.

Voor meer informatie over onze opvang verwijzen wij naar ons Pedagogisch beleid en Informatiepakket (Reglement).