Informatiepakket (Reglement) Partez

In het informatiepakket (reglement) Partez vind je informatie en geldende aanvullende voorwaarden met betrekking tot het opvangaanbod van Partez en de plaatsing van jouw kind. Wanneer er aanpassingen zijn worden ouders hier via de nieuwsbrief of bericht in het ouderportaal over geïnformeerd. De meest recente versie wordt direct op onze website geplaatst. Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaar je kennis te hebben genomen van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de geldende aanvullende voorwaarden zoals opgenomen in ons informatiepakket en deze beide te accepteren.

Bekijk hier ons informatiepakket (Reglement) Partez 2024