KDV

Partez Kinderopvang biedt kinderen opvang in een veilige omgeving. Een plek waar zij onbevangen samen met andere kinderen kunnen spelen en waar zij zichzelf kunnen zijn. Maar ook een plek waar ze structuur en regelmaat krijgen, iets wat voor jonge kinderen ontzettend belangrijk is. Onze pedagogisch medewerkers stellen het welzijn en de ontplooiing van ieder individueel kind centraal.

Partez kinderdagopvang

Verticale groepen
Partez hanteert verticale groepen, waarbij kinderen van alle leeftijden gestimuleerd worden om met elkaar om te gaan en gezamenlijke interesses te ontdekken. De pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf begeleiden hen hierbij en zorgen iedere dag voor een vast ritme, waardoor kinderen rust en houvast krijgen.
Op gezette tijden krijgen de kinderen op het kinderdagverblijf te eten en te drinken. Tussen de middag eten de kinderen een warme maaltijd. Daarna gaan de meeste kinderen slapen. Bij de baby’s zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat zij zoveel mogelijk in het slaap- en eetritme van thuis blijven.

Onze medewerkers zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer op de opvang. Zij bieden de kinderen de mogelijkheid om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. Onder andere door de wekelijkse peutergym: hier worden allerlei spelactiviteiten met de kinderen gedaan om de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Ook is er voldoende uitdagend spelmateriaal. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen lekker buiten spelen; dat kan prima in onze uitdagende, omheinde tuin.

PRIJSOPGAVE aanvragen  

RONDLEIDING aanvragen