Uitstapjes en vervoer

Bij Partez kinderopvang vinden wij het belangrijk dat de kinderen zo vaak mogelijk buiten zijn. Dit kan in de vorm van buitenspelen in de buitenruimte of in de vorm van een uitstapje. Tijdens de opvang worden BSO-kinderen lopend of met auto’s van Partez van en naar school vervoerd of naar een locatie van een uitstapje gebracht. Voor het maken van een uitstapje wordt ook wel eens gebruik gemaakt van het Openbaar vervoer. Alleen pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, zijn bevoegd om met de auto te rijden. Voor het vervoeren van kinderen en het maken van uitstapjes wordt van tevoren schriftelijk toestemming aan de ouder gevraagd!

Lopend vervoer

Kinderen gaan alleen zelfstandig lopend van school naar de opvanglocatie en vice versa na overleg met- en schriftelijke toestemming van de ouder (zelfstandigheidcontract). Kinderen die in groepsverband van school naar de opvanglocatie lopen, worden hierin begeleidt door een of meerdere pedagogisch medewerkers. Het aantal pedagogisch medewerksters dat meeloopt hangt af van het aantal kinderen.

Vervoer per auto

Voor het vervoeren van kinderen per auto of bus door een pedagogisch medewerkster zijn duidelijke afspraken gemaakt over het dragen van een gordel, gebruiken van een stoelverhoger, regels bij het uitstappen etc. Kinderen blijven nooit zonder toezicht van de PM’er achter in de auto.

Tijdens uitstapjes spelen andere risico’s op ongevallen of incidenten een rol dan met spelen in de buitenruimte het geval is. Ook bij het vervoeren van kinderen is dit het geval. Om deze reden zijn afspraken op het gebied van veiligheid en hygiëne in een protocol voor medewerkers vastgelegd. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe er op een veilige en gezonde manier kinderen vervoerd kunnen worden en leuke, leerzame activiteiten kunnen worden aangeboden.