BSO

Partez Buitenschoolse opvang biedt kinderen (4-13 jaar) opvang aan in een veilige omgeving. Na schooltijd kunnen zij meedoen met verschillende sportactiviteiten. Na een drukke dag, vol inspanning en concentratie is een stukje ontspanning in de vorm van beweging een mooie tegenhanger.

Partez kinderdagopvang

Vervoer van en naar school
Gedurende de schoolweek is jouw kind iedere werkdag welkom op de voor- of naschoolse opvang. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat jouw kind veilig van school naar onze buitenschoolse opvang wordt gebracht.

De kinderen worden op een vaste groep ingedeeld (groepsgrootte is conform regelgeving) en krijgen een Pedagogisch medewerker. Zij zorgt ervoor dat jouw kind, gezamenlijk met anderen, een leuke middag heeft. Zij bewaakt de sfeer en stimuleert kinderen iets te doen wat hij of zij leuk vindt.

Tijdens schoolvakanties is jouw kind de gehele dag welkom op de buitenschoolse opvang. Een prima oplossing om tijdens vakanties toch met hun eigen vriendjes en vriendinnetjes te kunnen spelen. Daarbij organiseren wij tijdens schoolvakanties diverse leuke uitstapjes en activiteiten voor de kinderen op de buitenschoolse opvang.

PRIJSOPGAVE aanvragen  

RONDLEIDING aanvragen