Klachtenreglement Partez

Lees hier ons Klachtenreglement

Lees hier ons protocol meldingsregeling Klokkenluiders

Lees hier ons Jaarverslag klachten 2023

Klacht melden

Wanneer je als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat je dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Vaak leidt een open gesprek al tot een passende oplossing. Met een klacht kun je in de eerste plaats terecht bij de (pedagogisch) medewerker of leidinggevende van desbetreffende locatie/afdeling. (Bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker/co√∂rdinator als het om een situatie op de groep of locatie gaat of onze afdeling kindplanning als het de overeenkomst betreft). Komen jullie er samen niet uit of ben je niet tevreden over de oplossing, dan kun je een interne klacht bij ons indienen.

Omdat wij als organisatie alle klachten zorgvuldig willen behandelen vragen wij om jouw klacht schriftelijk bij ons in te dienen door gebruik te maken van onderstaand klachtenformulier.

Klachtenformulier Partez

    Privacyverklaring*

    (* = invullen verplicht)

    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.