Klachtenreglement Partez

Lees hier ons Klachtenreglement

Lees hier ons Jaarverslag klachten 2022

Klacht melden

Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Vaak leidt een open gesprek al tot een passende oplossing. Met een klacht kunt u in de eerste plaats terecht bij de (pedagogisch) medewerker of leidinggevende van desbetreffende locatie/afdeling. (Bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker/coördinator als het om een situatie op de groep of locatie gaat of onze afdeling kindplanning als het de overeenkomst betreft). Komen jullie er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht bij ons indienen.

Omdat wij als organisatie alle klachten zorgvuldig willen behandelen vragen wij u om uw klacht schriftelijk bij ons on te dienen door gebruik te maken van onderstaand klachtenformulier.

Klachtenformulier Partez

    Privacyverklaring*

    (* = invullen verplicht)

    Om spam tegen te gaan, selecteer het pictogram: sleutel.