Oudercommisie

Beste ouder,

De Wet Kinderopvang verplicht elke kinderopvangondernemer om voor een kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over bijvoorbeeld onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. Daarnaast heeft de oudercommissie een signalerende, bemiddelende en ondersteunende functie.

De OC-leden en de leidinggevende van de locatie komen minimaal vier keer per jaar bijeen om te vergaderen. De directie en/of regiomanager sluiten aan daar waar nodig/gewenst. Om ouders te informeren wordt minimaal 5 dagen voorafgaand aan de OC-vergadering de agenda op het informatiebord van de locatie geplaatst. De notulen en het reglement zijn op aanvraag door ouders in te zien. Zij worden hier via de nieuwsbrief over geïnformeerd.

Heeft u vragen of opmerkingen over:

  • de kwaliteit van de opvang;
  • de openingstijden;
  • de prijs van de opvang;
  • uw deelname (of specialistische, incidentele bijdrage) aan de OC;
  • uw deelname aan feestelijke activiteiten?

Spreek dan gerust één van de OC-leden aan of stuur een email naar oudercommissieabbw@gmail.com

Hartelijke groeten,

Leden van de oudercommissie
Team Partez