Oudercommisie

De Wet Kinderopvang verplicht elke kinderopvangondernemer om voor een kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over bijvoorbeeld onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. Daarnaast heeft de oudercommissie een signalerende, bemiddelende en ondersteunende functie.

De OC-leden en de leidinggevende van de locatie komen minimaal vier keer per jaar bijeen om te vergaderen. Om ouders te informeren wordt minimaal 5 dagen voorafgaand aan de OC-vergadering de agenda op het informatiebord van de locatie geplaatst. De notulen en het reglement zijn op aanvraag door ouders in te zien. Zij worden hier via de nieuwsbrief over geïnformeerd. Leden van de oudercommissie worden via de nieuwsbrief van de locatie of een bericht in het ouderportaal bekend gemaakt.

Heb je vragen of opmerkingen over:

  • de kwaliteit van de opvang;
  • de openingstijden;
  • de prijs van de opvang;
  • jouw deelname (of specialistische, incidentele bijdrage) aan de OC;
  • jouw deelname aan feestelijke activiteiten?

Spreek dan gerust één van de OC-leden aan of stuur een e-mail naar de leidinggevende van de locatie.

Heb je interesse in de functie van oudercommissielid? Bekijk dan onze openstaande vacature voor aanvullende informatie.

Hartelijke groeten,
Leden van de oudercommissie & Team Partez