Algemene voorwaarden

Ons informatiepakket (reglement) opvangaanbod Partez is een aanvulling op de Algemene voorwaarden voor kinderopvang (Brancheorganisatie kinderopvang). In het informatiepakket vindt u informatie en geldende voorwaarden met betrekking tot het opvangaanbod van Partez en de plaatsing van uw kind. Wanneer er aanpassingen zijn worden ouders hier via een bericht in de nieuwsbrief of ouderportaal over geïnformeerd. De meest recente versie wordt direct op onze website geplaatst. Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaart u kennis te hebben genomen van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de geldende voorwaarden zoals opgenomen in ons informatiepakket en deze beide te accepteren.

Onderstaand kunt u onze algemene voorwaarden inzien.

Algemene voorwaarden 2016