Oudercommisie

Beste ouder,

De Wet Kinderopvang verplicht elke kinderopvangondernemer om voor een kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over bijvoorbeeld onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. Daarnaast heeft de oudercommissie een signalerende, bemiddelende en ondersteunende functie.

De OC-leden komen minimaal vier keer per jaar bijeen, gezamenlijk met de directie en de BSO-coördinator(en). Een week voor de vergadering is de agenda op het prikbord te zien. De notulen van de vergaderingen en een werkplan van de oudercommissie liggen ter inzage bij de BSO-coördinator.

Heeft u vragen of opmerkingen over:

  • de kwaliteit van de opvang;
  • de openingstijden;
  • de prijs van de opvang;
  • uw deelname (of specialistische, incidentele bijdrage) aan de OC;
  • uw deelname aan feestelijke activiteiten?

Spreek dan gerust één van de OC-leden aan of stuur een email naar oudercommissieabbw@gmail.com

Hartelijke groeten,

Leden van de oudercommissie
Partez Buitenschoolse en kinderopvang