Inspectiebezoek

Op de locatie Rhoon is het jaarlijkse inspectiebezoek uitgevoerd voor het KDV en de BSO in januari 2019.
De rapporten staan ter inzage op de website.