Tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen van OBS Portland, De Grote Reis en Het Lichtpunt gebruik maken van de tussenschoolse opvang bij Partez BSO.

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers van school gehaald en op de BSO staat een uitgebreide lunch klaar. Er wordt gezamenlijk gegeten en dit moment zien wij als een rustmoment voor de kinderen.
Zodra iedereen klaar is met eten, is er gelegenheid om te spelen of te lezen.

tussenschoolseopvang partez

De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen, na de lunch, weer op tijd in de klas worden gebracht.

Tot slot: Wij zijn bekend met dieetaanpassingen wegens voedselallergieën en geloofsovertuigingen en houden hier uiteraard rekening mee.

U heeft drie keuzemogelijkheden:

Keuze A:
Uw kind luncht op de locatie van Partez. De kinderen worden op school opgehaald door de pedagogisch medewerkers en lopen daarna gezamenlijk naar de locatie aan de Langstraat 2. Kinderen eten gezamenlijk in de groep boven naast de sportzaal met vaste medewerkers. Voor de kinderen staat een geheel verzorgde lunch klaar. Wij eten bruin brood, waarvan de eerste boterham met hartig, de kinderen hebben de keuze uit verschillende vleeswaren, wij houden rekening met kinderen met een bepaalde geloofsovertuiging of allergie. De kinderen mogen daarna zelf kiezen of zij hartig of zoet op hun boterham willen. Wij drinken melk bij de boterham, kinderen die dit niet mogen of lusten kunnen kiezen uit water, thee, siroop. De kinderen wachten met eten tot iedereen aanwezig is. Aan tafel eten zien wij als een rust moment voor de kinderen. Zijn de kinderen klaar dan is er gelegenheid om te spelen of te lezen.
Voor 1 dagdeel per week betaalt u € 31,00 per maand.

Wanneer uw kind op de school OBS Portland zit, heeft u ook de mogelijkheid uit onderstaande keuzes;

Keuze B:
Uw kind luncht op school OBS Portland. De kinderen uit groep 1&2 worden door pedagogisch medewerkers of overblijfmoeders uit de klas gehaald. De overige klassen komen zelf naar het overblijflokaal.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen de tijd en rust hebben om hun lunch op te eten.
Daarom eten wij met de kinderen aan tafel en niet in een kring. Wij willen ouders vragen om de kinderen een gezonde lunch van thuis mee te geven. Na de lunch spelen wij buiten, als het weer dit niet toe laat kunnen de kinderen binnen een spelletje doen.
Voor 1 dagdeel per week betaalt u € 18,20 per maand.

Keuze C:
Bij incidentele opvang TSO dient er altijd voorafgaand een contract getekend te worden door ouder/verzorger en Partez.

Voor het incidenteel aanmelden van uw kind stuurt u een sms naar 06-29826917.
Graag voor 11 uur op de dag zelf. Voor 1 dagdeel per week betaalt u € 6,-

Bij alle drie de keuze mogelijkheden wordt het geld geïncasseerd via automatisch incasso.

Het inschrijfgeld van € 20,- wordt bij de eerste automatische incasso afgeschreven.