Klachten

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze opvang en vinden wij de mening van de ouders/verzorgers heel belangrijk. Dit doen wij op actieve wijze door jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren en door regelmatig overleg met de oudercommissie. Daarnaast horen wij ook graag uw mening. U kunt de vaste pedagogisch medewerkers, de (assistent) leidinggevende hiervoor benaderen of contact zoeken met leden van de oudercommissie. Wij maken daarbij onderscheid in klachten en verbeterpunten/opmerkingen.

Interne klachtenregeling
Bekijk onze interne klachtenregeling via onderstaande link.
Interne klachtenregeling Partez december 2019

Wanneer vult u een klachtenformulier in?
Wanneer het een klacht betreft die niet direct opgelost kan worden door de pedagogisch medewerkers, (assistent) leidinggevende en/of ouders, vragen wij u een klachtenformulier in te vullen. Dit geldt ook voor klachten m.b.t. de organisatie in zijn algemeenheid, de planning of (financiƫle) administratie.

Bij acute, dringende of ernstige zaken kan er uiteraard ook direct telefonisch contact opgenomen worden met de directeur. Na het indienen van een klacht nemen wij contact met u op en vindt er een gesprek plaats. Hierbij is in ieder geval de leidinggevende en/of de directeur aanwezig en eventuele andere betrokken personen.
U kunt ook onderstaand contactformulier invullen. Er zal dan contact met u worden opgenomen om uw klacht met de betreffende personen te bespreken.