Klachtenregeling Partez

Partez Kinderopvang hecht veel waarde aan de kwaliteit van de opvang en vinden de mening van de ouders/verzorgers heel belangrijk De wensen en behoeften van de ouder/verzorger van het kind spelen hierbij een belangrijke rol. Ondanks goede informatie vooraf en afspraken over wensen, behoeften en regels kunnen zaken anders gaan dan ouder/verzorger verwachten of willen. Partez wil deze situaties in onderling overleg met ouder/verzorger zo optimaal mogelijk oplossen. De mening van ouder/verzorger over de dienstverlening staat hierin centraal. Iedere klacht of melding wordt als een kans gezien om een betere afstemming en dienstverlening te verkrijgen. Wij maken daarbij onderscheid in klachten en verbeterpunten/opmerkingen.

Bekijk onze interne klachtenregeling via onderstaande link.
klachtenregeling Partez februari 2021

Intern indienen klacht

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien.

Dit geldt ook voor klachten m.b.t. de organisatie in zijn algemeenheid, de planning of (financiƫle) administratie.

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen. Er zal dan contact met u worden opgenomen om uw klacht met de betreffende personen te bespreken.